Tuvvägen 5, Haninge

Projekt: Tuvvägen 5 Haninge .Äldreboende om 54 lägenheter och ca: 4 500 BTA. Vi utvecklade projektet från idé till bygglov tillsammans med SR-K. Tog fram hyresgäst samt var beställarombud i hela produktionen.
Klart: November 2015.
Kund: Svenska Vårdfastigheter AB

Fasad Gata
Innergård