Sickla Ö, Nacka

Projekt: Sickla Ö, Nacka.
Äldreboende om 59 lägenheter och ca: 5 000 BTA. Vi utvecklade projektet från idé till bygglov. Tog fram hyresgäst samt var beställarombud i hela produktionen.
Klart: Januari 2012.
Kund: Svenska Vårdfastigheter AB