Farsta, Stockholm

Projekt: Farsta, Stockholm.
Gruppboende om 6 lägenheter och ca: 500 BTA. Vi har drivit ett detaljplanearbete, upphandlar byggnation samt tagit fram hyresgäst.
Klart: pågående projekt, kv 4, 2013.
Kund: Norrländska Gruppbostäder AB