Betsede, Värmdö

Projekt: Betsede, Värmdö.
Från Ideskisser och ramar till bygglov för exploatering av fastighet med 4 st enbostadshus. Projektet var delägt och framtaget i samarbete med SR-B 
Klart: sålt.
Kund: eget projekt i samarbete